Kennismaken

Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk de klik tussen cliënt en therapeut is. Daarom begin ik graag met een kennismakingsgesprek. Deze kennismaking duurt gemiddeld een uur. Tijdens dit gesprek zal ik u vragen naar de klachten en het beoogde doel. Als er een klik is, leg ik de volgende stappen uit. Dit neemt gemiddeld een half uur in beslag. Daarna maken we een afspraak voor het 1e consult.

Informatie

U beschikt over een enorme hoeveelheid informatie voor wat betreft de klachten. Voor mij de uitdaging om de juiste vragen te stellen om te komen tot de oorzaak.

Ik maak gebruik van vragenlijsten. De vragenlijsten bestaan uit een anamneselijst, een voedingsdagboek en een neurotransmitterprofielbepaling. Indien aanwezig maak ik ook gebruik van bestaande (bloed)onderzoeken.

Het 1e consult

Tijdens het 1e consult bespreken we de uitkomsten van de vragenlijsten. Ik vertel u mijn bevindingen en kom met een advies. Dit advies bestaat uit een op maat gemaakt stappenplan, met waar nodig de volgende onderdelen:

  • aanpassingen in het voedingspatroon
  • leefstijl aanpassingen
  • supplementen
  • aanvullend onderzoek en controle onderzoek

Na afloop van het consult maak ik een verslag van de besproken punten. Dit ontvangt u tezamen met de factuur per mail.

Tussentijds contact

Tussendoor bestaat er de mogelijkheid tot vragen stellen, telefonisch of per mail (zie Contact).

Vervolgconsulten

In een vervolgconsult evalueren we het behaalde resultaat en mogelijke uitslagen van onderzoeken. De frequentie is afhankelijk van het benodigde aantal stappen. Waar nodig passen we het stappenplan aan.

Het annuleren van een consult

Een consult dient op de afgesproken tijd gevolgd te worden. Een consult dat binnen 24 uur voor aanvang wordt afgezegd, wordt voor 100% in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten helaas niet.


Voor vragen over bovenstaande werkwijze kunt u contact met mij opnemen.